Over Moose

Het Moose fonds ondersteunt projecten waarmee dieren en natuur worden beschermd. Alvorens we aan een project doneren, doen we doorgaans uitgebreid onderzoek naar de achtergrond en het gedachtengoed van de projectorganisatie. We richten ons met name op kleinschalige projecten maar staan, zeker bij natuur projecten, ook open voor grootschaligere projecten. We steunen zowel Nederlandse projecten als projecten in het buitenland. Projecten waar onze voorkeur naar uit gaat zijn projecten waarbij er veel samenwerking is met de lokale bevolking. We vinden het zeer belangrijk om deze bij het project te betrekken omdat we van mening zijn dat hierdoor een zo hoog mogelijk rendement behaald kan worden. Door mensen bewust te maken van hun omgeving en ze tegelijkertijd ook kansen te bieden voor de toekomst, kunnen er door deze projecten mooi win-win situaties ontstaan. 

Het Moose fonds ondersteunt projecten waarmee dieren en natuur worden beschermd. Alvorens we aan een project doneren, doen we doorgaans uitgebreid onderzoek naar de achtergrond en het gedachtengoed van de projectorganisatie. We richten ons met name op kleinschalige projecten maar staan, zeker bij natuur projecten, ook open voor grootschaligere projecten. We steunen zowel Nederlandse projecten als projecten in het buitenland. Projecten waar onze voorkeur naar uit gaat zijn projecten waarbij er veel samenwerking is met de lokale bevolking. We vinden het zeer belangrijk om deze bij het project te betrekken omdat we van mening zijn dat hierdoor een zo hoog mogelijk rendement behaald kan worden. Door mensen bewust te maken van hun omgeving en ze tegelijkertijd ook kansen te bieden voor de toekomst, kunnen er door deze projecten mooi win-win situaties ontstaan. 

Moose ondersteunt al meerdere jaren stichting Bring The Elephant Home. BTEH koopt straat olifanten die alleen voor toerisme worden misbruikt op en geven hen een thuis in hun reservaat. Tevens doen zij heel veel aan mentaliteitsverandering bij de lokale bevolking en bieden alternatieve inkomensbronnen voor de straat-olifant houders. Op Borneo herstelt BTEH het leefgebied van olifanten.

Eveneens een meerjarige ondersteuning van Secore Foundation. Secore ontwikkelt technieken om aangetast koraalrif te herstellen. In Mexico en op Curacao en de Phillipijnen worden met succes proeven gedaan nieuw koraalrif te kweken m.b.v. kunstmatige inseminatie.

Een project van Wetlands International: herstel van Mangrove bossen op Java. Dit voorkomt niet alleen afkalving van land maar bevordert eveneens de diversiteit van plantengroei en daarmee de visstand, hetgeen werk en dus inkomen verschaft aan de lokale bevolking.